Finanční řád

Finanční řád Usti.Net

Pro zájemce o připojení – ceny

Členský poplatek: 250,–

Vstupní poplatek: 750,–

Cena za zřízení pro kratší vzdálenosti (zahrnuje vstupní poplatek, rádiovou jednotku, anténu, kabel): cca 3500,–

Cena za zřízení pro delší vzdálenosti (zahrnuje vstupní poplatek, rádiovou jednotku, anténu ze ziskem 24dBi, kabel): 4000 – 4500,–

Pro připojení do sítě je možno použít i vaše vlastní wifi zařízení.

Instalace se provádí za účasti Radou stanoveného člena zájemcem o připojení, instalace „na klíč“ je běžně prováděna členy sdružení po domluvě.

Pravidelné platby

Využívání sítě Usti.Net je zpoplatněno měsíčním členským příspěvkem. Výši příspěvku stanovuje Valná hromada. Pro aktuální rok je výše poplatku stanovena na 250,–Kč. Měsíční poplatek za využívání sítě se platí předem bezhotovostním platební stykem s první dvojnásobnou platbou a je splatný do 31. dne v měsíci.

Jednorázové platby

Jednorázový členský příspěvek je hrazen hotovostním platební stykem před zapojením nového člena. Jeho výše je stanovována Valnou hromadou a pro aktuální rok je 750,– Kč. V odůvodněných případek může Rada sdružení odložit, rozdělit, snížit či zcela prominout členský vstupní příspěvek.

Platební styk

Platbu lze provést bezhotovostně převodem z účtu nebo hotově ve smluveném termínu na adrese sdružení.

Číslo účtu sdružení je 216947746/0300.

Sankce

Kontrola platby za využívání sítě (měsíční poplatek) je prováděna 1.den v měsíci. To je následující den po splatnosti. V případě neuhrazení částky za využívání sítě, bude příslušnému uživateli zamezen přístup do sítě a to až do zaplacení celé dlužné částky. Identifikátor pro kontrolu platby je opět číslo člena.

Výdaje sdružení

Investice

O investicích sdružení rozhoduje Rada. Při investicích bere v potaz ziskovost dané investice a postupuje v souladu s cíly sdružení Usti.Net.

Provozní náklady

Režijní náklady sdružení jsou platba konektivity, platba za odběr elektřiny, platba za pronájmy, telefon. O platbách za režijní náklady sdružení rozhoduje Rada.

Sdružení nehospodaří za účelem dosažení zisku. Veškeré finanční prostředky musí být použity pro další rozvoj a činnost sdružení Usti.Net.

Finanční rezervy

Rada sdružení se snaží hospodařit se svěřenými financemi tak, aby vznikl rezervní fond, který by sloužil k překonání neočekávaných situací. Fond může být veden např. jako termínovaný vklad.

Napsal Petr Šlinz, tisk, přečteno 1128x